محتوا محتوامعاون فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه جشنواره ها نباید از یک الگوی مشترک پیروی کنند، گفت: هر جشنواره باید استقلال داشته باشند و جشنواره تئاتر تجربه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان  ، به نقل از خبرگزاری ایرنا مجید سرسنگی در نشست خبری هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه که در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه تعداد جشنواره های تئاتری در ایران نسبت به کشورهای دیگر کم است، تصریح کرد: موضوع و روند برگزاری یک جشنواره از تعداد آن مهم تر است و نباید این تعداد کم تکرار شده و از الگویی مشترک برای برگزاری پیروی کند.
وی با بیان اینکه مخاطب هر جشنواره متفاوت است، خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر تجربه یک رویداد دانشگاهی است که مخاطبان آن را اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران تشکیل می دهند و نباید توقع داشت که سالن های اجرا از جمعیت مملو شود.
سرسنگی افزود: جشنواره تئاتر تجربه، محلی برای ارائه فرم ها و اندیشه های تئاتر جدید بر مبنای پژوهش است و باید هویت جدیدی را به دست آورد تا اتفاقات نویی را در تئاتر رقم بزند.
وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر تجربه ماحصل دانش دانشجویان برای اجرای صحنه ای است، اظهار کرد: این جشنواره برای دانشجویان نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری و طراحی فرصتی را برای در معرض قرار دادن توانمندی هایشان ایجاد می کند.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ادامه داد: این جشنواره به عنوان تجربه جدید دانشجویان، مقلد جشنواره های حرفه ای نیست بلکه فضایی است تا دانشجویان پیش از حضور در بیرون از دانشگاه دست آورند و کسب تجربه کنند.
وی افزود: جشنواره تئاتر تجربه تلقی یک تئاتر تجربه گر است که مرزهای سنتی را کنار گذاشته و به دنبال یافته های جدید است.
سرسنگی خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر تجربه، سعی کرده تا خود را از جشنواره های معمول و بی حاصل که هدف آنها فقط برگزاری است جدا کرده و تبدیل به جشنواره ای مثمرثمر و آینده ساز شود.
همچنین در این نشست دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه با بیان اینکه فراخوان بر اساس رصد رویدادهای تئاتری معاصر و با رویکرد آموزشی تدوین شده است گفت: این دوره از جشنواره بر اساس نظریه اقلیت در تئاتر برگزار می شود که به جای در نظر گرفتن موضوع، محتوا را بررسی می کند.
جواد کاوندی یادآور شد: جشنواره به صورت یک فرآیند از 29 مهرماه آغاز می شود و دارای پنج بخش تئاتر صحنه ای، هنرهای اجرایی، نمایشنامه نویسی، پژوهشی، پوستر و عکس و کارگاه است.
هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی از نهم تا 19 اسفندماه 96 به دبیری جواد کاوندی برگزار می شود.