محتوا محتوارئیس کمیسیون کانون­های هماهنگی دانش، صنعت و بازار از موافقت این کمیسیون با راه‌­اندازی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار «فیلتر و فیلتراسیون» در ششمین نشست این کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان؛ محمود شیخ زین‌الدین از صدور موافقت اولیه راه‌اندازی کانون «فیلتر و فیلتراسیون» در ششمین نشست کمیسیون کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار خبر داد و اظهار کرد: در این نشست نمایندگان هیئت مؤسس کانون­ پیشنهادی به ارائه ضرورت و اهداف شکل­گیری کانون و معرفی ترکیب هیئت مؤسس پرداختند و پس از دریافت و اعمال نظرات و پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیسیون، در نهایت راه­‌اندازی کانون فیلتر و فیلتراسیون مورد موافقت قرار گرفت.

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی ‌و فناوری ریاست ‌جمهوری هدف از شکل‌گیری کانون فیلتر و فیلتراسیون را ایجاد همگرایی میان شرکتهای فعال و فناور بخش خصوصی و مراکز علمی ـ پژوهشی عنوان کرد و افزود: این کانون بستر مناسبی را برای ارتقای کیفیت محصولات از طریق توسعه فناوری، توسعه صادرات و ارائه پیشنهاد بهبود در سیاست­های دولت به­‌ویژه در حوزه اصلاح تعرفه محصولات این صنعت فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: کانون­های هماهنگی دانش، صنعت و بازار پس از أخذ موافقت اولیه از کمیسیون، مطابق اساس‌نامه و دستورالعمل اجرایی نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره اقدام می‌کنند و سپس مراحل ثبت کانون را در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری پیگیری خواهند کرد.

شیخ زین‌الدین افزود: مجوز فعالیت کانون پس از ثبت در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری توسط این معاونت صادر خواهد شد.

افزایش همگرایی، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری، کمک به توسعه و نفوذ فناوری در صنعت مربوطه، کمک به حل مشکلات تولید، توسعه، فروش و صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایجاد رویه‌های مناسب یادگیری و گردش مناسب اطلاعات از اهداف اصلی معاونت علمی و فناوری در شکل­‌دهی کانون­های هماهنگی دانش، صنعت و بازار است.