محتوا محتوادبیر هیات نظارت بر مطبوعات، از صدور مجوز انتشار‌ 250 رسانه مکتوب و الکترونیک با تایید و تصویب این هیات خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، به نقل از خبرگزاری ایرنا سید علاالدین ظهوریان گفت: در ادامه جلسات هیات نظارت بر مطبوعات در دولت دوازدهم، این هیات با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات را نیز مورد بررسی قرار داد که طی آن با صدور مجوز برای 250 رسانه موافقت شد.
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات همچین موضوع تغییر وضعیت برخی رسانه ها را از دیگر دستور این جلسه عنوان کرد و گفت: در این جلسه شماری از درخواست ها مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال آن با نظر اعضا با تغییر وضعیت 83 رسانه نیز موافقت شد.
فهرست کامل رسانه های مجوز گرفته و اسامی رسانه های تغییر وضعیت شده اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس http://press.farhang.gov.irقابل مشاهد است.
ارائه مجوز در دولت های یازدهم و دوازدهم روند سریع تری به خود گرفته بطوریکه فاصله زمانی صف انتظار به کمتر از شش ماه کاهش یافته و هر ماه با توجه به تشکیل جلسات مستمر با حضور تمامی اعضا و شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سیر صعودی به خود گرفته است.