محتوا محتواستاد برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، چهارشنبه 26 مهر از ساعت 10 تا 16 را برای جانمایی الکترونیک از طریق وبسایت نمایشگاه اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، جانمایی الکترونیکی نمایشگاه امسال از ساعت 10 صبح چهارشنبه 26 آبان و از طریق وبسایت نمایشگاه مطبوعات به نشانی (pressexpo.ir) آغاز شده و تا ساعت 16 ادامه دارد.

مطابق تصمیم شورای سیاستگذاری نمایشگاه مطبوعات، غرفه‌های برتر نمایشگاه بیست و دوم از ساعت 10 تا 10:30 و غرفه‌های فعال دوره گذشته و رسانه‌های برتر طرح‌های رتبه بندی و با ضریب کیفی بالا (10 درصد رسانه‌های برتر هر گروه بر اساس ضریب کیفی یا رتبه بندی) از ساعت 10:30 تا 11:30 و باقی رسانه‌ها از ساعت 13 می‌توانند به صورت الکترونیک و آنلاین، محل غرفه خود را در گروه مربوطه مشخص کنند.

از آنجا که جانمایی غرفه‌های نمایشگاه توسط نمایندگان غرفه‌ها و به صورت الکترونیکی انجام می شود، فهرست متقاضیانی که جانمایی می‌کنند بر حسب زمان دقیق تکمیل فرآیند جانمایی، اعلام و منتشر خواهد شد.

هم اکنون بیش از 50 رسانه در فهرست ذخیره نمایشگاه قرار دارد که پس از جانمایی رسانه‌های ثبت نام کننده بر اساس فضای موجود در هر گروه، به فهرست رسانه‌های حاضر، اضافه خواهد شد.

در تبصره ماده 5 نظامنامه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات آمده است: پس از اتمام مرحله جانمایی، درخواست‌های متقاضیان رزرو، بر اساس اولویت ثبت درخواست، بررسی و اقدام مقتضی انجام خواهد شد.

بنابراین چنانچه رسانه‌ای در موعد مقرر نسبت به جانمایی خود اقدام نکند اولویت جانمایی با رسانه‌های فهرست ذخیره خواهد بود.

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 5 تا 12 آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.