محتوا محتواکمیته اطلاع رسانی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد: مطابق تصمیم شورای سیاستگذاری نمایشگاه مطبوعات، چهارشنبه 26 مهر برای جانمایی الکترونیک رسانه ها تعیین شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، جانمایی الکترونیکی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها امسال از ساعت 10 صبح چهارشنبه 26 آبان و از طریق وبسایت نمایشگاه مطبوعات به نشانی pressexpo.ir آغاز می شود و تا ساعت 16 ادامه دارد.
مطابق تصمیم شورای سیاستگذاری نمایشگاه مطبوعات، غرفه‌های برتر نمایشگاه بیست و دوم از ساعت 10 تا 10:30 و غرفه‌های فعال دوره گذشته و رسانه‌های برتر طرح‌های رتبه بندی و با ضریب کیفی بالا، (10درصد رسانه‌های برتر هر گروه بر اساس ضریب کیفی یا رتبه بندی) از ساعت 10:30 تا 11:30 و باقی رسانه‌ها از ساعت 13 می توانند به صورت الکترونیک و آنلاین، محل غرفه خود را در گروه مربوطه مشخص کنند.
از آنجا که جانمایی غرفه‌های نمایشگاه توسط نمایندگان غرفه‌ها و به صورت الکترونیکی انجام می شود، فهرست متقاضیانی که جانمایی می کنند بر حسب زمان دقیق تکمیل فرآیند جانمایی، اعلام و منتشر خواهد شد.
با توجه به اینکه بیش از 50 رسانه در فهرست ذخیره نمایشگاه قرار دارد چنانچه رسانه ای در موعد مقرر نسبت به جانمایی خود اقدام نکند اولویت جانمایی با رسانه های فهرست ذخیره خواهد بود.
نقشه اولیه نمایشگاه مطبوعات که جایگاه گروه‌های مختلف با رنگ بندی مختلف، در دو طبقه مصلی را مشخص کرده است نیز روی سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قابل مشاهده است اما با توجه به حجم درخواست‌های فهرست رزرو، احتمال تغییرات جزئی در نقشه نمایشگاه وجود دارد.
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات از 5 تا 12 آبان در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.