محتوا محتوااعضای صندوق اعتباری هنر شامل خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان می‌توانند خسارت بیمه درمان تکمیلی خود را به صورت الکترونیک بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان؛ اعضای صندوق هنر که از طرح بیمه تکمیلی درمان استفاده می‌کنند به منظور ارائه خدمات سریع و غیرحضوری به متقاضیان بیمه درمان تکمیلی،  صندوق اعتباری هنر اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه دریافت الکترونیک خسارت بیمه درمان تکمیلی کرده است.

این سامانه در راستای انتقال خدمات حضوری به خدمات بر خط الکترونیکی طراحی شده است لذا بدلیل عدم نیاز حضور فیزیکی به منظور تحویل مدارک پزشکی، متقاضیان از مراجعه حضوری به دفاتر شعب بیمه رازی و صندوق اعتباری هنر خودداری کنند.

نحوه ارسال و دریافت مدارک در روزهای آتی اعلام خواهد شد.