محتوا محتوا

دکتر سلیمانی در گفتگو با یزدرسا مطرح کرد


مجلس باید دولت را به تحرك و تلاش براي افزایش قیمت فروش نفت وادار کند و دولت هم موظف باشد در این باره به ملت و مجلس گزارش دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار یزد رسا با اشاره به این که دولت باید از تمام ظرفیت های موجود برای افزایش درآمد خود استفاده کند، گفت: اگر صرفه‌جویی و دقت در هزینه‌کردها در حد بالایی هم صورت گیرد، ولی منبع اصلی درآمدی چند درصد کاهش پیدا کند، اثر صرفه‌جویی‌ها و دقت‌ها از بین می‌رود.

 

دکتر سلیمانی با تاکید بر این که درآمد ریالی و ارزی هردو مورد نیاز کشور و دولت است، تصریح کرد: دشمن در موقعیت کنونی درآمد ارزی ما را هدف توطئه‌های خویش قرار داده است.

 

وی با بیان این که بیش از سی درصد درآمدهای مستقیم دولت از ناحیه فروش نفت است، گفت:  عملکرد دولت در زمینه تلاش براي افزایش قيمت نفت و گاز، سرمايه گذاري در راستای تحقيق و توسعه مربوط به نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن‌ دو، و نیز ارتقای توان و حجم تولید نفت و گاز قابل قبول نیست.

 

دکتر سلیمانی با بیان این که همه همت دولت به مذاکرات هسته ای معطوف شده و شاهد تلاش قابل توجهی از ناحیه دولت برای حفظ درآمد کشور در زمینه نفت و گاز نیستیم، گفت: به نظر می رسد که مجلس باید دولت را به تحرك و تلاش براي افزایش قیمت فروش نفت وادار کند و دولت هم موظف باشد در این باره به ملت و مجلس گزارش دهد.

 

این وزیر سابق در دولت نهم با انتقاد از رقم ناچیز اختصاصی از درآمد نفتی برای تحقیق و پژوهش در کشورمان گفت: متاسفانه با روي كار آمدن دولت جدید، اندک فعالیت‌های حوزه پژوهش در این زمینه هم بسیار کمرنگ شده است.

 

وی تاکید کرد: باید نگرش‌های وزارت نفت در جهت تحقیق و توسعه ملی تغییر یابد و در غیر این صورت نباید انتظار تحول قابل توجهی را داشت.

 

دکتر سلیمانی همچنین با اشاره به این که بیش از 30درصد درآمد دولت از ناحیه مالیات حاصل می شود، گفت: باید بخشی از درآمدهای نفتی از محل مالیات‌ها جبران شود. این در حالی است که متاسفانه فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها امری ملموس و غیرقابل انکار است.