محتوا محتوا

با اکثریت آرای اعضای هیات مدیره


سیدنظام‌الدین موسوی با اکثریت آرای اعضای هیات مدیره، دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان به نقل از خبرگزاری فارس، در نخستین جلسه هشتمین دوره هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان، پس از انجام مراسم تحلیف، انتخابات داخلی هیات مدیره برگزار شد که در نتیجه به ترتیب سیدنظام‌الدین موسوی به عنوان دبیرکل، حسن اختری به عنوان نایب رئیس اول، حسن کربلایی به عنوان نایب رئیس دوم، مهدی شکیبایی به عنوان سخنگو، محمدرضا آقابابایی به عنوان خزانه‌دار، مسعود بصیری و پرستو سیفی ناجی به عنوان منشیان جلسات هیات مدیره انتخاب شدند. 
 
انتخاب اعضای هشتمین دوره هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان روز 27 مرداد با حضور اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی این انجمن برگزار شد.