محتوا محتوایک روزنامه در ابتکاری خلاقانه و در جواب توهین‌های ترامپ به رسانه‌ها، طرح جالبی را برای بستن دهان رئیس‌جمهور امریکا منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان؛ کار خلاقانه یک روزنامه در جواب توهین‌های ترامپ به رسانه‌ها؛ «هر چه بیشتر روزنامه ما را بخرید، دهانش بسته‌تر می‌شود»: